Allt talar till oss

PREMIÄR 10 NOV 2023

I Undantagets egen regi:


10 nov kl 19 - C:nen i Östersund

11 nov kl 16 - C:nen i Östersund

Spelas även i övriga Jämtland Härjedalen i nov 2023 i samarbete med Riksteatern Jämtland Härjedalen. Biljetter finnes via arrangören. 


Tisdag den 14 november kl. 19:00, Hackås Föreningshus

Onsdag den 15 november kl. 19:00, Funäsdalen, Centralskolans gymnastiksal

Lördag den 25 november kl. 18:00, Ås Föreningshus

Tisdag den 28 november kl. 19:00, Lillhärdals Folkets hus

ALLT TALAR TILL OSS

- en scenisk essä (av fr. essai, "försök")


Föreställningen är ett försök att ta sig an några av de största och svåraste frågorna som mänskligheten har att förhålla sig till just nu.


Ett försök att förklara och förstå hur vi människor faktiskt har mer makt att göra framtiden ljusare och hoppfullare än vi tror.


Ett försök att göra detta på ett sätt så att både yngre och äldre människor känner samma sak.


En resa från ett då, till ett nu och vidare till sen


Myten om Stenen i grönan dal utgör ett grundelement i föreställningen. Stenen, som finns på gränsentill Norge i västra Jämtland, gäckar med sina inskriptioner. En profetia berättar att “stenen har makt över världen så länge den står upp men om stenen skulle falla så kollapsar allt”. Det är en profetia som blir alltmer reell när klimatet blir varmare och tjälen i marken släpper tidigare...


Vad kommer att hända med oss om årstiderna helt försvinner? Vilka kommer vi att bli då? Förstår vi vår egen roll i historien, samtiden och framtiden?


Allt Talar Till Oss är en tragikomisk och tankeväckande föreställning där publiken kommer att få ta del av historier och myter från förr som kan locka till nya tolkningar i en nutida kontext. Det är en föreställ-
ning med många berättarelement. Från Olof Rudbeck, en av 1600-talets mest ökända vetenskapsmän, och dennes patriotiska föreställningsvärld i verket Atlantica, via den ojämna kampen mellan natur och människa, till framåtblickande med både oro och framtidstro.


Föreställningen har, via forskaren Bernhard Schirg och dennes projekt Reaching for Atlantis, erhållit stöd från Volkswagen Foundation. Bernhard Schirg har ingått som historisk konsult och bollplank i
skapandet av föreställningen.


Läs mer om Bernhard Schirgs forskningsprojekt:

https://frozen-atlantis.com/

Med stöd av:

Upphovspersoner & team

Av och med: Martin Johansson, Camilla Eriksson

Historisk konsult & bollplank: Bernhard Schirg

Scenografi och grafisk form: Helene Gedda

Producent & rekvisitör: Karin Riddar

Teknik: Martin Norin

Musik: Thomas von Wachenfeldt

Trailer & scenfoto: Theo Rosén

Snickeri: Jan Sahlin

Dramapedagogiskt skolmaterial: Sofi Bärger

Allmänt

Från 10 år

Längd: 50 minuter utan paus
Max antal publik: cirka 60 personer

Teknik

Spelyta: 5x5 meter fri yta och minst 3 meter i takhöjd

Krav på spelplats: Större golvyta, t ex bygdegård, med publiken i ring runt spelytan.
Teknik: Egen teknik medtages, tillgång till vanligt eluttag
Bygg + rivtid: 2 timmar + 1 timme


Bokning/Press

Fr.o.m premiär 10 nov 2023 - feb 2024


Öppna PDF med info om föreställningen


Skapande skola?

Det finns en workshop och ett pedagogiskt material framtaget för att arbeta med efter föreställningen.


Kontaktperson:

Producent Karin Riddar

070-207 01 27 ❘ karin@undantaget.org


Pressbilder

Klicka här för att gå vidare till mapp med pressbilder

Ange fotograf Theo Rosén